Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các dịch vụ trên hệ thống.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Thành viên: Cấp mặc định khi đăng ký tài khoản.
Cộng tác viên: Lên cấp khi sử dụng 500k hoặc donate 1m và duy trì số xư trong 24h. Hệ thống tự động nâng cấp!
Đại lý cấp 1: Lên cấp khi sử dụng 2m hoặc donate 5m và duy trì số xư trong 24h. Hệ thống tự động nâng cấp!
Đại lý cấp 2: Lên cấp dựa trên thống kê số xu donate và số xu đã sử dụng của tháng trước. Hệ thống tự động nâng cấp vào tháng tiếp theo!
VIP: Dành cho đối tác. Liên hệ admin nâng cấp!
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.924 xu/lượt 2.772 xu/lượt 1.386 xu/lượt 1.848 xu/lượt 2.772 xu/lượt
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
1.89 xu/lượt 5.67 xu/lượt 2.835 xu/lượt 3.78 xu/lượt 5.67 xu/lượt
2.63 xu/lượt 7.89 xu/lượt 3.945 xu/lượt 5.26 xu/lượt 7.89 xu/lượt
2.63 xu/lượt 7.89 xu/lượt 3.945 xu/lượt 5.26 xu/lượt 7.89 xu/lượt
2.1 xu/lượt 6.3 xu/lượt 3.15 xu/lượt 4.2 xu/lượt 6.3 xu/lượt
3.15 xu/lượt 9.45 xu/lượt 4.725 xu/lượt 6.3 xu/lượt 9.45 xu/lượt
1.575 xu/lượt 4.725 xu/lượt 2.3625 xu/lượt 3.15 xu/lượt 4.725 xu/lượt
0.6825 xu/lượt 2.0475 xu/lượt 1.02375 xu/lượt 1.365 xu/lượt 2.0475 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt 21 xu/lượt 31.5 xu/lượt
21 xu/lượt 63 xu/lượt 31.5 xu/lượt 42 xu/lượt 63 xu/lượt
4.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 6.3 xu/lượt 8.4 xu/lượt 12.6 xu/lượt
6.3 xu/lượt 18.9 xu/lượt 9.45 xu/lượt 12.6 xu/lượt 18.9 xu/lượt
11.55 xu/lượt 34.65 xu/lượt 17.325 xu/lượt 23.1 xu/lượt 34.65 xu/lượt
2.1 xu/lượt 6.3 xu/lượt 3.15 xu/lượt 4.2 xu/lượt 6.3 xu/lượt
5.25 xu/lượt 15.75 xu/lượt 7.875 xu/lượt 10.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt
10.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt 21 xu/lượt 31.5 xu/lượt
21 xu/lượt 63 xu/lượt 31.5 xu/lượt 42 xu/lượt 63 xu/lượt
13.44 xu/lượt 40.32 xu/lượt 20.16 xu/lượt 26.88 xu/lượt 40.32 xu/lượt
26.25 xu/lượt 78.75 xu/lượt 39.375 xu/lượt 52.5 xu/lượt 78.75 xu/lượt
8.4 xu/lượt 25.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 16.8 xu/lượt 25.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
63 xu/lượt 189 xu/lượt 94.5 xu/lượt 126 xu/lượt 189 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
6.93 xu/lượt 20.79 xu/lượt 10.395 xu/lượt 13.86 xu/lượt 20.79 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
21 xu/lượt 63 xu/lượt 31.5 xu/lượt 42 xu/lượt 63 xu/lượt
42 xu/lượt 126 xu/lượt 63 xu/lượt 84 xu/lượt 126 xu/lượt
10.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt 21 xu/lượt 31.5 xu/lượt
15.86 xu/lượt 47.58 xu/lượt 23.79 xu/lượt 31.72 xu/lượt 47.58 xu/lượt
10.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt 21 xu/lượt 31.5 xu/lượt
36.75 xu/lượt 110.25 xu/lượt 55.125 xu/lượt 73.5 xu/lượt 110.25 xu/lượt
7.98 xu/lượt 23.94 xu/lượt 11.97 xu/lượt 15.96 xu/lượt 23.94 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
105 xu/lượt 315 xu/lượt 157.5 xu/lượt 210 xu/lượt 315 xu/lượt
1029 xu/lượt 3087 xu/lượt 1543.5 xu/lượt 2058 xu/lượt 3087 xu/lượt
92.4 xu/lượt 277.2 xu/lượt 138.6 xu/lượt 184.8 xu/lượt 277.2 xu/lượt
88.04 xu/lượt 264.12 xu/lượt 132.06 xu/lượt 176.08 xu/lượt 264.12 xu/lượt
8.09 xu/lượt 24.27 xu/lượt 12.135 xu/lượt 16.18 xu/lượt 24.27 xu/lượt
7.39 xu/lượt 22.17 xu/lượt 11.085 xu/lượt 14.78 xu/lượt 22.17 xu/lượt
10.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt 21 xu/lượt 31.5 xu/lượt
173.25 xu/lượt 519.75 xu/lượt 259.875 xu/lượt 346.5 xu/lượt 519.75 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
105 xu/lượt 315 xu/lượt 157.5 xu/lượt 210 xu/lượt 315 xu/lượt
315 xu/lượt 945 xu/lượt 472.5 xu/lượt 630 xu/lượt 945 xu/lượt
630 xu/lượt 1890 xu/lượt 945 xu/lượt 1260 xu/lượt 1890 xu/lượt
91.01 xu/lượt 273.03 xu/lượt 136.515 xu/lượt 182.02 xu/lượt 273.03 xu/lượt
68.25 xu/lượt 204.75 xu/lượt 102.375 xu/lượt 136.5 xu/lượt 204.75 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
47.25 xu/lượt 141.75 xu/lượt 70.875 xu/lượt 94.5 xu/lượt 141.75 xu/lượt
49.98 xu/lượt 149.94 xu/lượt 74.97 xu/lượt 99.96 xu/lượt 149.94 xu/lượt
32.03 xu/lượt 96.09 xu/lượt 48.045 xu/lượt 64.06 xu/lượt 96.09 xu/lượt
23.63 xu/lượt 70.89 xu/lượt 35.445 xu/lượt 47.26 xu/lượt 70.89 xu/lượt
21.63 xu/lượt 64.89 xu/lượt 32.445 xu/lượt 43.26 xu/lượt 64.89 xu/lượt
24.15 xu/lượt 72.45 xu/lượt 36.225 xu/lượt 48.3 xu/lượt 72.45 xu/lượt
7.25 xu/lượt 21.75 xu/lượt 10.875 xu/lượt 14.5 xu/lượt 21.75 xu/lượt
10.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt 21 xu/lượt 31.5 xu/lượt
6.93 xu/lượt 20.79 xu/lượt 10.395 xu/lượt 13.86 xu/lượt 20.79 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1247.4 xu/lượt 3742.2 xu/lượt 1871.1 xu/lượt 2494.8 xu/lượt 3742.2 xu/lượt
2063.88 xu/lượt 6191.64 xu/lượt 3095.82 xu/lượt 4127.76 xu/lượt 6191.64 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt 21 xu/lượt 31.5 xu/lượt
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
6.3 xu/lượt 18.9 xu/lượt 9.45 xu/lượt 12.6 xu/lượt 18.9 xu/lượt
10.8 xu/lượt 32.4 xu/lượt 16.2 xu/lượt 21.6 xu/lượt 32.4 xu/lượt
10.8 xu/lượt 32.4 xu/lượt 16.2 xu/lượt 21.6 xu/lượt 32.4 xu/lượt
6.3 xu/lượt 18.9 xu/lượt 9.45 xu/lượt 12.6 xu/lượt 18.9 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.78 xu/lượt 11.34 xu/lượt 5.67 xu/lượt 7.56 xu/lượt 11.34 xu/lượt
12.6 xu/lượt 37.8 xu/lượt 18.9 xu/lượt 25.2 xu/lượt 37.8 xu/lượt
18.9 xu/lượt 56.7 xu/lượt 28.35 xu/lượt 37.8 xu/lượt 56.7 xu/lượt
22.05 xu/lượt 66.15 xu/lượt 33.075 xu/lượt 44.1 xu/lượt 66.15 xu/lượt
10.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt 21 xu/lượt 31.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.63 xu/lượt 1.89 xu/lượt 0.945 xu/lượt 1.26 xu/lượt 1.89 xu/lượt
0.735 xu/lượt 2.205 xu/lượt 1.1025 xu/lượt 1.47 xu/lượt 2.205 xu/lượt
1.26 xu/lượt 3.78 xu/lượt 1.89 xu/lượt 2.52 xu/lượt 3.78 xu/lượt
1.575 xu/lượt 4.725 xu/lượt 2.3625 xu/lượt 3.15 xu/lượt 4.725 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
39.9 xu/lượt 119.7 xu/lượt 59.85 xu/lượt 79.8 xu/lượt 119.7 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
173.25 xu/lượt 519.75 xu/lượt 259.875 xu/lượt 346.5 xu/lượt 519.75 xu/lượt
210 xu/lượt 630 xu/lượt 315 xu/lượt 420 xu/lượt 630 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
57.75 xu/lượt 173.25 xu/lượt 86.625 xu/lượt 115.5 xu/lượt 173.25 xu/lượt
57.75 xu/lượt 173.25 xu/lượt 86.625 xu/lượt 115.5 xu/lượt 173.25 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3027.02 xu/lượt 9081.06 xu/lượt 4540.53 xu/lượt 6054.04 xu/lượt 9081.06 xu/lượt
3027.02 xu/lượt 9081.06 xu/lượt 4540.53 xu/lượt 6054.04 xu/lượt 9081.06 xu/lượt
3027.02 xu/lượt 9081.06 xu/lượt 4540.53 xu/lượt 6054.04 xu/lượt 9081.06 xu/lượt
3027.02 xu/lượt 9081.06 xu/lượt 4540.53 xu/lượt 6054.04 xu/lượt 9081.06 xu/lượt
231 xu/lượt 693 xu/lượt 346.5 xu/lượt 462 xu/lượt 693 xu/lượt
383.86 xu/lượt 1151.58 xu/lượt 575.79 xu/lượt 767.72 xu/lượt 1151.58 xu/lượt
231 xu/lượt 693 xu/lượt 346.5 xu/lượt 462 xu/lượt 693 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
26.25 xu/lượt 78.75 xu/lượt 39.375 xu/lượt 52.5 xu/lượt 78.75 xu/lượt
24.26 xu/lượt 72.78 xu/lượt 36.39 xu/lượt 48.52 xu/lượt 72.78 xu/lượt
24.26 xu/lượt 72.78 xu/lượt 36.39 xu/lượt 48.52 xu/lượt 72.78 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
83.24 xu/lượt 249.72 xu/lượt 124.86 xu/lượt 166.48 xu/lượt 249.72 xu/lượt
766.85 xu/lượt 2300.55 xu/lượt 1150.275 xu/lượt 1533.7 xu/lượt 2300.55 xu/lượt
24.15 xu/lượt 72.45 xu/lượt 36.225 xu/lượt 48.3 xu/lượt 72.45 xu/lượt
24.15 xu/lượt 72.45 xu/lượt 36.225 xu/lượt 48.3 xu/lượt 72.45 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
24.26 xu/lượt 72.78 xu/lượt 36.39 xu/lượt 48.52 xu/lượt 72.78 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
232.05 xu/lượt 696.15 xu/lượt 348.075 xu/lượt 464.1 xu/lượt 696.15 xu/lượt
73.5 xu/lượt 220.5 xu/lượt 110.25 xu/lượt 147 xu/lượt 220.5 xu/lượt
73.5 xu/lượt 220.5 xu/lượt 110.25 xu/lượt 147 xu/lượt 220.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
49.88 xu/lượt 149.64 xu/lượt 74.82 xu/lượt 99.76 xu/lượt 149.64 xu/lượt
28.35 xu/lượt 85.05 xu/lượt 42.525 xu/lượt 56.7 xu/lượt 85.05 xu/lượt
42.53 xu/lượt 127.59 xu/lượt 63.795 xu/lượt 85.06 xu/lượt 127.59 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
84.89 xu/lượt 254.67 xu/lượt 127.335 xu/lượt 169.78 xu/lượt 254.67 xu/lượt
109.2 xu/lượt 327.6 xu/lượt 163.8 xu/lượt 218.4 xu/lượt 327.6 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1455.3 xu/lượt 4365.9 xu/lượt 2182.95 xu/lượt 2910.6 xu/lượt 4365.9 xu/lượt
1455.3 xu/lượt 4365.9 xu/lượt 2182.95 xu/lượt 2910.6 xu/lượt 4365.9 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.23 xu/lượt 9.69 xu/lượt 4.845 xu/lượt 6.46 xu/lượt 9.69 xu/lượt
6.12 xu/lượt 18.36 xu/lượt 9.18 xu/lượt 12.24 xu/lượt 18.36 xu/lượt
3.7 xu/lượt 11.1 xu/lượt 5.55 xu/lượt 7.4 xu/lượt 11.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
157.5 xu/lượt 472.5 xu/lượt 236.25 xu/lượt 315 xu/lượt 472.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
29.72 xu/lượt 89.16 xu/lượt 44.58 xu/lượt 59.44 xu/lượt 89.16 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt 21 xu/lượt 31.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
7.35 xu/lượt 22.05 xu/lượt 11.025 xu/lượt 14.7 xu/lượt 22.05 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.09 xu/lượt 24.27 xu/lượt 12.135 xu/lượt 16.18 xu/lượt 24.27 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.1 xu/lượt 6.3 xu/lượt 3.15 xu/lượt 4.2 xu/lượt 6.3 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1260 xu/lượt 3780 xu/lượt 1890 xu/lượt 2520 xu/lượt 3780 xu/lượt
3675 xu/lượt 11025 xu/lượt 5512.5 xu/lượt 7350 xu/lượt 11025 xu/lượt
7350 xu/lượt 22050 xu/lượt 11025 xu/lượt 14700 xu/lượt 22050 xu/lượt
9450 xu/lượt 28350 xu/lượt 14175 xu/lượt 18900 xu/lượt 28350 xu/lượt
12600 xu/lượt 37800 xu/lượt 18900 xu/lượt 25200 xu/lượt 37800 xu/lượt
24150 xu/lượt 72450 xu/lượt 36225 xu/lượt 48300 xu/lượt 72450 xu/lượt
52500 xu/lượt 157500 xu/lượt 78750 xu/lượt 105000 xu/lượt 157500 xu/lượt
36750 xu/lượt 110250 xu/lượt 55125 xu/lượt 73500 xu/lượt 110250 xu/lượt
36750 xu/lượt 110250 xu/lượt 55125 xu/lượt 73500 xu/lượt 110250 xu/lượt
52500 xu/lượt 157500 xu/lượt 78750 xu/lượt 105000 xu/lượt 157500 xu/lượt
8400 xu/lượt 25200 xu/lượt 12600 xu/lượt 16800 xu/lượt 25200 xu/lượt
12600 xu/lượt 37800 xu/lượt 18900 xu/lượt 25200 xu/lượt 37800 xu/lượt
15750 xu/lượt 47250 xu/lượt 23625 xu/lượt 31500 xu/lượt 47250 xu/lượt
1260 xu/lượt 3780 xu/lượt 1890 xu/lượt 2520 xu/lượt 3780 xu/lượt
1890 xu/lượt 5670 xu/lượt 2835 xu/lượt 3780 xu/lượt 5670 xu/lượt
7875 xu/lượt 23625 xu/lượt 11812.5 xu/lượt 15750 xu/lượt 23625 xu/lượt
2625 xu/lượt 7875 xu/lượt 3937.5 xu/lượt 5250 xu/lượt 7875 xu/lượt
315 xu/lượt 945 xu/lượt 472.5 xu/lượt 630 xu/lượt 945 xu/lượt
6825 xu/lượt 20475 xu/lượt 10237.5 xu/lượt 13650 xu/lượt 20475 xu/lượt
2625 xu/lượt 7875 xu/lượt 3937.5 xu/lượt 5250 xu/lượt 7875 xu/lượt
9450 xu/lượt 28350 xu/lượt 14175 xu/lượt 18900 xu/lượt 28350 xu/lượt
12600 xu/lượt 37800 xu/lượt 18900 xu/lượt 25200 xu/lượt 37800 xu/lượt
2100 xu/lượt 6300 xu/lượt 3150 xu/lượt 4200 xu/lượt 6300 xu/lượt
5832.75 xu/lượt 17498.25 xu/lượt 8749.125 xu/lượt 11665.5 xu/lượt 17498.25 xu/lượt
3675 xu/lượt 11025 xu/lượt 5512.5 xu/lượt 7350 xu/lượt 11025 xu/lượt
5832.75 xu/lượt 17498.25 xu/lượt 8749.125 xu/lượt 11665.5 xu/lượt 17498.25 xu/lượt
3675 xu/lượt 11025 xu/lượt 5512.5 xu/lượt 7350 xu/lượt 11025 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15.75 xu/lượt 47.25 xu/lượt 23.625 xu/lượt 31.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt
17.85 xu/lượt 53.55 xu/lượt 26.775 xu/lượt 35.7 xu/lượt 53.55 xu/lượt
6.3 xu/lượt 18.9 xu/lượt 9.45 xu/lượt 12.6 xu/lượt 18.9 xu/lượt
21 xu/lượt 63 xu/lượt 31.5 xu/lượt 42 xu/lượt 63 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
12.6 xu/lượt 37.8 xu/lượt 18.9 xu/lượt 25.2 xu/lượt 37.8 xu/lượt
8.4 xu/lượt 25.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 16.8 xu/lượt 25.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15.75 xu/lượt 47.25 xu/lượt 23.625 xu/lượt 31.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt
21 xu/lượt 63 xu/lượt 31.5 xu/lượt 42 xu/lượt 63 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
199500 xu/lượt 598500 xu/lượt 299250 xu/lượt 399000 xu/lượt 598500 xu/lượt
99750 xu/lượt 299250 xu/lượt 149625 xu/lượt 199500 xu/lượt 299250 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
147000 xu/lượt 441000 xu/lượt 220500 xu/lượt 294000 xu/lượt 441000 xu/lượt
73500 xu/lượt 220500 xu/lượt 110250 xu/lượt 147000 xu/lượt 220500 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
11.34 xu/lượt 34.02 xu/lượt 17.01 xu/lượt 22.68 xu/lượt 34.02 xu/lượt
17.01 xu/lượt 51.03 xu/lượt 25.515 xu/lượt 34.02 xu/lượt 51.03 xu/lượt
19.85 xu/lượt 59.55 xu/lượt 29.775 xu/lượt 39.7 xu/lượt 59.55 xu/lượt
3.78 xu/lượt 11.34 xu/lượt 5.67 xu/lượt 7.56 xu/lượt 11.34 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.54285 xu/lượt 1.62855 xu/lượt 0.814275 xu/lượt 1.0857 xu/lượt 1.62855 xu/lượt
1.155 xu/lượt 3.465 xu/lượt 1.7325 xu/lượt 2.31 xu/lượt 3.465 xu/lượt
2.079 xu/lượt 6.237 xu/lượt 3.1185 xu/lượt 4.158 xu/lượt 6.237 xu/lượt
2.84 xu/lượt 8.52 xu/lượt 4.26 xu/lượt 5.68 xu/lượt 8.52 xu/lượt
2.63 xu/lượt 7.89 xu/lượt 3.945 xu/lượt 5.26 xu/lượt 7.89 xu/lượt
1.89 xu/lượt 5.67 xu/lượt 2.835 xu/lượt 3.78 xu/lượt 5.67 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
11.97 xu/lượt 35.91 xu/lượt 17.955 xu/lượt 23.94 xu/lượt 35.91 xu/lượt
2.39 xu/lượt 7.17 xu/lượt 3.585 xu/lượt 4.78 xu/lượt 7.17 xu/lượt
3.78 xu/lượt 11.34 xu/lượt 5.67 xu/lượt 7.56 xu/lượt 11.34 xu/lượt
15.12 xu/lượt 45.36 xu/lượt 22.68 xu/lượt 30.24 xu/lượt 45.36 xu/lượt
14.49 xu/lượt 43.47 xu/lượt 21.735 xu/lượt 28.98 xu/lượt 43.47 xu/lượt
21.42 xu/lượt 64.26 xu/lượt 32.13 xu/lượt 42.84 xu/lượt 64.26 xu/lượt
22.68 xu/lượt 68.04 xu/lượt 34.02 xu/lượt 45.36 xu/lượt 68.04 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
23.94 xu/lượt 71.82 xu/lượt 35.91 xu/lượt 47.88 xu/lượt 71.82 xu/lượt
25.2 xu/lượt 75.6 xu/lượt 37.8 xu/lượt 50.4 xu/lượt 75.6 xu/lượt
18.27 xu/lượt 54.81 xu/lượt 27.405 xu/lượt 36.54 xu/lượt 54.81 xu/lượt
19.53 xu/lượt 58.59 xu/lượt 29.295 xu/lượt 39.06 xu/lượt 58.59 xu/lượt
25.2 xu/lượt 75.6 xu/lượt 37.8 xu/lượt 50.4 xu/lượt 75.6 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
14.49 xu/lượt 43.47 xu/lượt 21.735 xu/lượt 28.98 xu/lượt 43.47 xu/lượt
7.31 xu/lượt 21.93 xu/lượt 10.965 xu/lượt 14.62 xu/lượt 21.93 xu/lượt
7.31 xu/lượt 21.93 xu/lượt 10.965 xu/lượt 14.62 xu/lượt 21.93 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
42 xu/lượt 126 xu/lượt 63 xu/lượt 84 xu/lượt 126 xu/lượt
13.62 xu/lượt 40.86 xu/lượt 20.43 xu/lượt 27.24 xu/lượt 40.86 xu/lượt
9.63 xu/lượt 28.89 xu/lượt 14.445 xu/lượt 19.26 xu/lượt 28.89 xu/lượt
8.58 xu/lượt 25.74 xu/lượt 12.87 xu/lượt 17.16 xu/lượt 25.74 xu/lượt
11.1 xu/lượt 33.3 xu/lượt 16.65 xu/lượt 22.2 xu/lượt 33.3 xu/lượt
6.56 xu/lượt 19.68 xu/lượt 9.84 xu/lượt 13.12 xu/lượt 19.68 xu/lượt
35.31 xu/lượt 105.93 xu/lượt 52.965 xu/lượt 70.62 xu/lượt 105.93 xu/lượt
13.11 xu/lượt 39.33 xu/lượt 19.665 xu/lượt 26.22 xu/lượt 39.33 xu/lượt
21 xu/lượt 63 xu/lượt 31.5 xu/lượt 42 xu/lượt 63 xu/lượt
8.4 xu/lượt 25.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 16.8 xu/lượt 25.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
131.17 xu/lượt 393.51 xu/lượt 196.755 xu/lượt 262.34 xu/lượt 393.51 xu/lượt
111.5 xu/lượt 334.5 xu/lượt 167.25 xu/lượt 223 xu/lượt 334.5 xu/lượt
82.24 xu/lượt 246.72 xu/lượt 123.36 xu/lượt 164.48 xu/lượt 246.72 xu/lượt
47.36 xu/lượt 142.08 xu/lượt 71.04 xu/lượt 94.72 xu/lượt 142.08 xu/lượt
60.54 xu/lượt 181.62 xu/lượt 90.81 xu/lượt 121.08 xu/lượt 181.62 xu/lượt
65.59 xu/lượt 196.77 xu/lượt 98.385 xu/lượt 131.18 xu/lượt 196.77 xu/lượt
90.09 xu/lượt 270.27 xu/lượt 135.135 xu/lượt 180.18 xu/lượt 270.27 xu/lượt
172.34 xu/lượt 517.02 xu/lượt 258.51 xu/lượt 344.68 xu/lượt 517.02 xu/lượt
18.9 xu/lượt 56.7 xu/lượt 28.35 xu/lượt 37.8 xu/lượt 56.7 xu/lượt
22.2 xu/lượt 66.6 xu/lượt 33.3 xu/lượt 44.4 xu/lượt 66.6 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.0798 xu/lượt 0.2394 xu/lượt 0.1197 xu/lượt 0.1596 xu/lượt 0.2394 xu/lượt
0.09555 xu/lượt 0.28665 xu/lượt 0.143325 xu/lượt 0.1911 xu/lượt 0.28665 xu/lượt
3.39 xu/lượt 10.17 xu/lượt 5.085 xu/lượt 6.78 xu/lượt 10.17 xu/lượt
0.02352 xu/lượt 0.07056 xu/lượt 0.03528 xu/lượt 0.04704 xu/lượt 0.07056 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
780.15 xu/lượt 2340.45 xu/lượt 1170.225 xu/lượt 1560.3 xu/lượt 2340.45 xu/lượt
519.75 xu/lượt 1559.25 xu/lượt 779.625 xu/lượt 1039.5 xu/lượt 1559.25 xu/lượt
201.8 xu/lượt 605.4 xu/lượt 302.7 xu/lượt 403.6 xu/lượt 605.4 xu/lượt
242.16 xu/lượt 726.48 xu/lượt 363.24 xu/lượt 484.32 xu/lượt 726.48 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
48.44 xu/lượt 145.32 xu/lượt 72.66 xu/lượt 96.88 xu/lượt 145.32 xu/lượt
8.07 xu/lượt 24.21 xu/lượt 12.105 xu/lượt 16.14 xu/lượt 24.21 xu/lượt
3.03 xu/lượt 9.09 xu/lượt 4.545 xu/lượt 6.06 xu/lượt 9.09 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5.25 xu/lượt 15.75 xu/lượt 7.875 xu/lượt 10.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt
15.75 xu/lượt 47.25 xu/lượt 23.625 xu/lượt 31.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt
8.4 xu/lượt 25.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 16.8 xu/lượt 25.2 xu/lượt
0.525 xu/lượt 1.575 xu/lượt 0.7875 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.575 xu/lượt
0.735 xu/lượt 2.205 xu/lượt 1.1025 xu/lượt 1.47 xu/lượt 2.205 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
4.54 xu/lượt 13.62 xu/lượt 6.81 xu/lượt 9.08 xu/lượt 13.62 xu/lượt
11.55 xu/lượt 34.65 xu/lượt 17.325 xu/lượt 23.1 xu/lượt 34.65 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
7.57 xu/lượt 22.71 xu/lượt 11.355 xu/lượt 15.14 xu/lượt 22.71 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
4.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 6.3 xu/lượt 8.4 xu/lượt 12.6 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt 21 xu/lượt 31.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.525 xu/lượt 1.575 xu/lượt 0.7875 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.575 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3360 xu/lượt 10080 xu/lượt 5040 xu/lượt 6720 xu/lượt 10080 xu/lượt
6405 xu/lượt 19215 xu/lượt 9607.5 xu/lượt 12810 xu/lượt 19215 xu/lượt
12705 xu/lượt 38115 xu/lượt 19057.5 xu/lượt 25410 xu/lượt 38115 xu/lượt
19115.25 xu/lượt 57345.75 xu/lượt 28672.875 xu/lượt 38230.5 xu/lượt 57345.75 xu/lượt
25357.5 xu/lượt 76072.5 xu/lượt 38036.25 xu/lượt 50715 xu/lượt 76072.5 xu/lượt
38110.8 xu/lượt 114332.4 xu/lượt 57166.2 xu/lượt 76221.6 xu/lượt 114332.4 xu/lượt
49824.6 xu/lượt 149473.8 xu/lượt 74736.9 xu/lượt 99649.2 xu/lượt 149473.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
546000 xu/lượt 1638000 xu/lượt 819000 xu/lượt 1092000 xu/lượt 1638000 xu/lượt
976500 xu/lượt 2929500 xu/lượt 1464750 xu/lượt 1953000 xu/lượt 2929500 xu/lượt
1401750 xu/lượt 4205250 xu/lượt 2102625 xu/lượt 2803500 xu/lượt 4205250 xu/lượt
1863750 xu/lượt 5591250 xu/lượt 2795625 xu/lượt 3727500 xu/lượt 5591250 xu/lượt
2719500 xu/lượt 8158500 xu/lượt 4079250 xu/lượt 5439000 xu/lượt 8158500 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
21 xu/lượt 63 xu/lượt 31.5 xu/lượt 42 xu/lượt 63 xu/lượt
10.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt 21 xu/lượt 31.5 xu/lượt
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
1.2159 xu/lượt 3.6477 xu/lượt 1.82385 xu/lượt 2.4318 xu/lượt 3.6477 xu/lượt
2.0181 xu/lượt 6.0543 xu/lượt 3.02715 xu/lượt 4.0362 xu/lượt 6.0543 xu/lượt
23.1 xu/lượt 69.3 xu/lượt 34.65 xu/lượt 46.2 xu/lượt 69.3 xu/lượt
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
63 xu/lượt 189 xu/lượt 94.5 xu/lượt 126 xu/lượt 189 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.1 xu/lượt 6.3 xu/lượt 3.15 xu/lượt 4.2 xu/lượt 6.3 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
15.75 xu/lượt 47.25 xu/lượt 23.625 xu/lượt 31.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt
80.85 xu/lượt 242.55 xu/lượt 121.275 xu/lượt 161.7 xu/lượt 242.55 xu/lượt
13.01 xu/lượt 39.03 xu/lượt 19.515 xu/lượt 26.02 xu/lượt 39.03 xu/lượt
13.62 xu/lượt 40.86 xu/lượt 20.43 xu/lượt 27.24 xu/lượt 40.86 xu/lượt
30.45 xu/lượt 91.35 xu/lượt 45.675 xu/lượt 60.9 xu/lượt 91.35 xu/lượt
50.4 xu/lượt 151.2 xu/lượt 75.6 xu/lượt 100.8 xu/lượt 151.2 xu/lượt
13.87 xu/lượt 41.61 xu/lượt 20.805 xu/lượt 27.74 xu/lượt 41.61 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.23 xu/lượt 9.69 xu/lượt 4.845 xu/lượt 6.46 xu/lượt 9.69 xu/lượt
2.016 xu/lượt 6.048 xu/lượt 3.024 xu/lượt 4.032 xu/lượt 6.048 xu/lượt
3.02 xu/lượt 9.06 xu/lượt 4.53 xu/lượt 6.04 xu/lượt 9.06 xu/lượt
1.51305 xu/lượt 4.53915 xu/lượt 2.269575 xu/lượt 3.0261 xu/lượt 4.53915 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
105 xu/lượt 315 xu/lượt 157.5 xu/lượt 210 xu/lượt 315 xu/lượt
315 xu/lượt 945 xu/lượt 472.5 xu/lượt 630 xu/lượt 945 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5 xu/lượt 15 xu/lượt 7.5 xu/lượt 10 xu/lượt 15 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.4 xu/lượt 25.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 16.8 xu/lượt 25.2 xu/lượt
28.35 xu/lượt 85.05 xu/lượt 42.525 xu/lượt 56.7 xu/lượt 85.05 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
4.03 xu/lượt 12.09 xu/lượt 6.045 xu/lượt 8.06 xu/lượt 12.09 xu/lượt
6.06 xu/lượt 18.18 xu/lượt 9.09 xu/lượt 12.12 xu/lượt 18.18 xu/lượt
3.15 xu/lượt 9.45 xu/lượt 4.725 xu/lượt 6.3 xu/lượt 9.45 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
9.98 xu/lượt 29.94 xu/lượt 14.97 xu/lượt 19.96 xu/lượt 29.94 xu/lượt
14.7 xu/lượt 44.1 xu/lượt 22.05 xu/lượt 29.4 xu/lượt 44.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.84 xu/lượt 2.52 xu/lượt 1.26 xu/lượt 1.68 xu/lượt 2.52 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
35.31 xu/lượt 105.93 xu/lượt 52.965 xu/lượt 70.62 xu/lượt 105.93 xu/lượt
37.34 xu/lượt 112.02 xu/lượt 56.01 xu/lượt 74.68 xu/lượt 112.02 xu/lượt
36.32 xu/lượt 108.96 xu/lượt 54.48 xu/lượt 72.64 xu/lượt 108.96 xu/lượt
254.1 xu/lượt 762.3 xu/lượt 381.15 xu/lượt 508.2 xu/lượt 762.3 xu/lượt
161.7 xu/lượt 485.1 xu/lượt 242.55 xu/lượt 323.4 xu/lượt 485.1 xu/lượt
17.16 xu/lượt 51.48 xu/lượt 25.74 xu/lượt 34.32 xu/lượt 51.48 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
128.65 xu/lượt 385.95 xu/lượt 192.975 xu/lượt 257.3 xu/lượt 385.95 xu/lượt
146.31 xu/lượt 438.93 xu/lượt 219.465 xu/lượt 292.62 xu/lượt 438.93 xu/lượt
92.83 xu/lượt 278.49 xu/lượt 139.245 xu/lượt 185.66 xu/lượt 278.49 xu/lượt
225.76 xu/lượt 677.28 xu/lượt 338.64 xu/lượt 451.52 xu/lượt 677.28 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
58.02 xu/lượt 174.06 xu/lượt 87.03 xu/lượt 116.04 xu/lượt 174.06 xu/lượt
42.88 xu/lượt 128.64 xu/lượt 64.32 xu/lượt 85.76 xu/lượt 128.64 xu/lượt
58.02 xu/lượt 174.06 xu/lượt 87.03 xu/lượt 116.04 xu/lượt 174.06 xu/lượt
52.43 xu/lượt 157.29 xu/lượt 78.645 xu/lượt 104.86 xu/lượt 157.29 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
252.25 xu/lượt 756.75 xu/lượt 378.375 xu/lượt 504.5 xu/lượt 756.75 xu/lượt
346.5 xu/lượt 1039.5 xu/lượt 519.75 xu/lượt 693 xu/lượt 1039.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
472.5 xu/lượt 1417.5 xu/lượt 708.75 xu/lượt 945 xu/lượt 1417.5 xu/lượt
525 xu/lượt 1575 xu/lượt 787.5 xu/lượt 1050 xu/lượt 1575 xu/lượt
504.5 xu/lượt 1513.5 xu/lượt 756.75 xu/lượt 1009 xu/lượt 1513.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
29.4 xu/lượt 88.2 xu/lượt 44.1 xu/lượt 58.8 xu/lượt 88.2 xu/lượt
36.32 xu/lượt 108.96 xu/lượt 54.48 xu/lượt 72.64 xu/lượt 108.96 xu/lượt
34.65 xu/lượt 103.95 xu/lượt 51.975 xu/lượt 69.3 xu/lượt 103.95 xu/lượt
10.09 xu/lượt 30.27 xu/lượt 15.135 xu/lượt 20.18 xu/lượt 30.27 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
75.67 xu/lượt 227.01 xu/lượt 113.505 xu/lượt 151.34 xu/lượt 227.01 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
42.88 xu/lượt 128.64 xu/lượt 64.32 xu/lượt 85.76 xu/lượt 128.64 xu/lượt
50.45 xu/lượt 151.35 xu/lượt 75.675 xu/lượt 100.9 xu/lượt 151.35 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
3.15 xu/lượt 9.45 xu/lượt 4.725 xu/lượt 6.3 xu/lượt 9.45 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
35.31 xu/lượt 105.93 xu/lượt 52.965 xu/lượt 70.62 xu/lượt 105.93 xu/lượt
25.22 xu/lượt 75.66 xu/lượt 37.83 xu/lượt 50.44 xu/lượt 75.66 xu/lượt
35.7 xu/lượt 107.1 xu/lượt 53.55 xu/lượt 71.4 xu/lượt 107.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt 21 xu/lượt 31.5 xu/lượt
15.75 xu/lượt 47.25 xu/lượt 23.625 xu/lượt 31.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
36.75 xu/lượt 110.25 xu/lượt 55.125 xu/lượt 73.5 xu/lượt 110.25 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
21 xu/lượt 63 xu/lượt 31.5 xu/lượt 42 xu/lượt 63 xu/lượt
26.25 xu/lượt 78.75 xu/lượt 39.375 xu/lượt 52.5 xu/lượt 78.75 xu/lượt
29.96 xu/lượt 89.88 xu/lượt 44.94 xu/lượt 59.92 xu/lượt 89.88 xu/lượt
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
20.9 xu/lượt 62.7 xu/lượt 31.35 xu/lượt 41.8 xu/lượt 62.7 xu/lượt
22.8 xu/lượt 68.4 xu/lượt 34.2 xu/lượt 45.6 xu/lượt 68.4 xu/lượt
23.75 xu/lượt 71.25 xu/lượt 35.625 xu/lượt 47.5 xu/lượt 71.25 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1575 xu/lượt 4725 xu/lượt 2362.5 xu/lượt 3150 xu/lượt 4725 xu/lượt
840 xu/lượt 2520 xu/lượt 1260 xu/lượt 1680 xu/lượt 2520 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
353.16 xu/lượt 1059.48 xu/lượt 529.74 xu/lượt 706.32 xu/lượt 1059.48 xu/lượt
153.88 xu/lượt 461.64 xu/lượt 230.82 xu/lượt 307.76 xu/lượt 461.64 xu/lượt
34.81 xu/lượt 104.43 xu/lượt 52.215 xu/lượt 69.62 xu/lượt 104.43 xu/lượt
52.47 xu/lượt 157.41 xu/lượt 78.705 xu/lượt 104.94 xu/lượt 157.41 xu/lượt
66.59 xu/lượt 199.77 xu/lượt 99.885 xu/lượt 133.18 xu/lượt 199.77 xu/lượt
68.11 xu/lượt 204.33 xu/lượt 102.165 xu/lượt 136.22 xu/lượt 204.33 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.68796 xu/lượt 2.06388 xu/lượt 1.03194 xu/lượt 1.37592 xu/lượt 2.06388 xu/lượt
0.357 xu/lượt 1.071 xu/lượt 0.5355 xu/lượt 0.714 xu/lượt 1.071 xu/lượt
0.4095 xu/lượt 1.2285 xu/lượt 0.61425 xu/lượt 0.819 xu/lượt 1.2285 xu/lượt
10.09 xu/lượt 30.27 xu/lượt 15.135 xu/lượt 20.18 xu/lượt 30.27 xu/lượt
6.05 xu/lượt 18.15 xu/lượt 9.075 xu/lượt 12.1 xu/lượt 18.15 xu/lượt
3.03 xu/lượt 9.09 xu/lượt 4.545 xu/lượt 6.06 xu/lượt 9.09 xu/lượt
1.51305 xu/lượt 4.53915 xu/lượt 2.269575 xu/lượt 3.0261 xu/lượt 4.53915 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.52 xu/lượt 7.56 xu/lượt 3.78 xu/lượt 5.04 xu/lượt 7.56 xu/lượt
4.64 xu/lượt 13.92 xu/lượt 6.96 xu/lượt 9.28 xu/lượt 13.92 xu/lượt
5.49 xu/lượt 16.47 xu/lượt 8.235 xu/lượt 10.98 xu/lượt 16.47 xu/lượt
1.9992 xu/lượt 5.9976 xu/lượt 2.9988 xu/lượt 3.9984 xu/lượt 5.9976 xu/lượt
3.39 xu/lượt 10.17 xu/lượt 5.085 xu/lượt 6.78 xu/lượt 10.17 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
649.03 xu/lượt 1947.09 xu/lượt 973.545 xu/lượt 1298.06 xu/lượt 1947.09 xu/lượt
420 xu/lượt 1260 xu/lượt 630 xu/lượt 840 xu/lượt 1260 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.15 xu/lượt 9.45 xu/lượt 4.725 xu/lượt 6.3 xu/lượt 9.45 xu/lượt
5.25 xu/lượt 15.75 xu/lượt 7.875 xu/lượt 10.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
12.61 xu/lượt 37.83 xu/lượt 18.915 xu/lượt 25.22 xu/lượt 37.83 xu/lượt
20.48 xu/lượt 61.44 xu/lượt 30.72 xu/lượt 40.96 xu/lượt 61.44 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.42 xu/lượt 1.26 xu/lượt 0.63 xu/lượt 0.84 xu/lượt 1.26 xu/lượt
1.68 xu/lượt 5.04 xu/lượt 2.52 xu/lượt 3.36 xu/lượt 5.04 xu/lượt
3.36 xu/lượt 10.08 xu/lượt 5.04 xu/lượt 6.72 xu/lượt 10.08 xu/lượt
4.73 xu/lượt 14.19 xu/lượt 7.095 xu/lượt 9.46 xu/lượt 14.19 xu/lượt
6.3 xu/lượt 18.9 xu/lượt 9.45 xu/lượt 12.6 xu/lượt 18.9 xu/lượt
12.6 xu/lượt 37.8 xu/lượt 18.9 xu/lượt 25.2 xu/lượt 37.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
68.25 xu/lượt 204.75 xu/lượt 102.375 xu/lượt 136.5 xu/lượt 204.75 xu/lượt
68.25 xu/lượt 204.75 xu/lượt 102.375 xu/lượt 136.5 xu/lượt 204.75 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.0105 xu/lượt 0.0315 xu/lượt 0.01575 xu/lượt 0.021 xu/lượt 0.0315 xu/lượt
0.1113 xu/lượt 0.3339 xu/lượt 0.16695 xu/lượt 0.2226 xu/lượt 0.3339 xu/lượt
0.00735 xu/lượt 0.02205 xu/lượt 0.011025 xu/lượt 0.0147 xu/lượt 0.02205 xu/lượt
0.0525 xu/lượt 0.1575 xu/lượt 0.07875 xu/lượt 0.105 xu/lượt 0.1575 xu/lượt
0.00735 xu/lượt 0.02205 xu/lượt 0.011025 xu/lượt 0.0147 xu/lượt 0.02205 xu/lượt
0.00735 xu/lượt 0.02205 xu/lượt 0.011025 xu/lượt 0.0147 xu/lượt 0.02205 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
19.03 xu/lượt 57.09 xu/lượt 28.545 xu/lượt 38.06 xu/lượt 57.09 xu/lượt
34.31 xu/lượt 102.93 xu/lượt 51.465 xu/lượt 68.62 xu/lượt 102.93 xu/lượt
21.69 xu/lượt 65.07 xu/lượt 32.535 xu/lượt 43.38 xu/lượt 65.07 xu/lượt
69.3 xu/lượt 207.9 xu/lượt 103.95 xu/lượt 138.6 xu/lượt 207.9 xu/lượt
22.7 xu/lượt 68.1 xu/lượt 34.05 xu/lượt 45.4 xu/lượt 68.1 xu/lượt
23.1 xu/lượt 69.3 xu/lượt 34.65 xu/lượt 46.2 xu/lượt 69.3 xu/lượt
8.83 xu/lượt 26.49 xu/lượt 13.245 xu/lượt 17.66 xu/lượt 26.49 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
13.07 xu/lượt 39.21 xu/lượt 19.605 xu/lượt 26.14 xu/lượt 39.21 xu/lượt
23.42 xu/lượt 70.26 xu/lượt 35.13 xu/lượt 46.84 xu/lượt 70.26 xu/lượt
46.2 xu/lượt 138.6 xu/lượt 69.3 xu/lượt 92.4 xu/lượt 138.6 xu/lượt
45.15 xu/lượt 135.45 xu/lượt 67.725 xu/lượt 90.3 xu/lượt 135.45 xu/lượt
7.57 xu/lượt 22.71 xu/lượt 11.355 xu/lượt 15.14 xu/lượt 22.71 xu/lượt
13.86 xu/lượt 41.58 xu/lượt 20.79 xu/lượt 27.72 xu/lượt 41.58 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
17.66 xu/lượt 52.98 xu/lượt 26.49 xu/lượt 35.32 xu/lượt 52.98 xu/lượt
46.01 xu/lượt 138.03 xu/lượt 69.015 xu/lượt 92.02 xu/lượt 138.03 xu/lượt
7.47 xu/lượt 22.41 xu/lượt 11.205 xu/lượt 14.94 xu/lượt 22.41 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1575 xu/lượt 4725 xu/lượt 2362.5 xu/lượt 3150 xu/lượt 4725 xu/lượt
231 xu/lượt 693 xu/lượt 346.5 xu/lượt 462 xu/lượt 693 xu/lượt
183.75 xu/lượt 551.25 xu/lượt 275.625 xu/lượt 367.5 xu/lượt 551.25 xu/lượt
304.5 xu/lượt 913.5 xu/lượt 456.75 xu/lượt 609 xu/lượt 913.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.756 xu/lượt 2.268 xu/lượt 1.134 xu/lượt 1.512 xu/lượt 2.268 xu/lượt
1.51305 xu/lượt 4.53915 xu/lượt 2.269575 xu/lượt 3.0261 xu/lượt 4.53915 xu/lượt
6.3 xu/lượt 18.9 xu/lượt 9.45 xu/lượt 12.6 xu/lượt 18.9 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
120.75 xu/lượt 362.25 xu/lượt 181.125 xu/lượt 241.5 xu/lượt 362.25 xu/lượt
147 xu/lượt 441 xu/lượt 220.5 xu/lượt 294 xu/lượt 441 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
120.75 xu/lượt 362.25 xu/lượt 181.125 xu/lượt 241.5 xu/lượt 362.25 xu/lượt
131.25 xu/lượt 393.75 xu/lượt 196.875 xu/lượt 262.5 xu/lượt 393.75 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
134.4 xu/lượt 403.2 xu/lượt 201.6 xu/lượt 268.8 xu/lượt 403.2 xu/lượt
120.75 xu/lượt 362.25 xu/lượt 181.125 xu/lượt 241.5 xu/lượt 362.25 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
34.65 xu/lượt 103.95 xu/lượt 51.975 xu/lượt 69.3 xu/lượt 103.95 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
57.75 xu/lượt 173.25 xu/lượt 86.625 xu/lượt 115.5 xu/lượt 173.25 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.4 xu/lượt 25.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 16.8 xu/lượt 25.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.4 xu/lượt 25.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 16.8 xu/lượt 25.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.94 xu/lượt 8.82 xu/lượt 4.41 xu/lượt 5.88 xu/lượt 8.82 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
6.3 xu/lượt 18.9 xu/lượt 9.45 xu/lượt 12.6 xu/lượt 18.9 xu/lượt
26.25 xu/lượt 78.75 xu/lượt 39.375 xu/lượt 52.5 xu/lượt 78.75 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.4 xu/lượt 25.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 16.8 xu/lượt 25.2 xu/lượt
42 xu/lượt 126 xu/lượt 63 xu/lượt 84 xu/lượt 126 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
315 xu/lượt 945 xu/lượt 472.5 xu/lượt 630 xu/lượt 945 xu/lượt
682.5 xu/lượt 2047.5 xu/lượt 1023.75 xu/lượt 1365 xu/lượt 2047.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
93.33 xu/lượt 279.99 xu/lượt 139.995 xu/lượt 186.66 xu/lượt 279.99 xu/lượt
151.35 xu/lượt 454.05 xu/lượt 227.025 xu/lượt 302.7 xu/lượt 454.05 xu/lượt
85.26 xu/lượt 255.78 xu/lượt 127.89 xu/lượt 170.52 xu/lượt 255.78 xu/lượt
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
199.5 xu/lượt 598.5 xu/lượt 299.25 xu/lượt 399 xu/lượt 598.5 xu/lượt
52.5 xu/lượt 157.5 xu/lượt 78.75 xu/lượt 105 xu/lượt 157.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
100.9 xu/lượt 302.7 xu/lượt 151.35 xu/lượt 201.8 xu/lượt 302.7 xu/lượt
105.95 xu/lượt 317.85 xu/lượt 158.925 xu/lượt 211.9 xu/lượt 317.85 xu/lượt
85.26 xu/lượt 255.78 xu/lượt 127.89 xu/lượt 170.52 xu/lượt 255.78 xu/lượt
84 xu/lượt 252 xu/lượt 126 xu/lượt 168 xu/lượt 252 xu/lượt
63 xu/lượt 189 xu/lượt 94.5 xu/lượt 126 xu/lượt 189 xu/lượt
42 xu/lượt 126 xu/lượt 63 xu/lượt 84 xu/lượt 126 xu/lượt
76.18 xu/lượt 228.54 xu/lượt 114.27 xu/lượt 152.36 xu/lượt 228.54 xu/lượt
45.2 xu/lượt 135.6 xu/lượt 67.8 xu/lượt 90.4 xu/lượt 135.6 xu/lượt
211.89 xu/lượt 635.67 xu/lượt 317.835 xu/lượt 423.78 xu/lượt 635.67 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
262.5 xu/lượt 787.5 xu/lượt 393.75 xu/lượt 525 xu/lượt 787.5 xu/lượt
210 xu/lượt 630 xu/lượt 315 xu/lượt 420 xu/lượt 630 xu/lượt