Domain NameServer 1 NameServer 2
Câu hỏi thường gặp

- Không mất phí duy trì.
- Không thể tạo web con.
- Không tự động nâng cấp user.
- Tài khoản quản lý: ĐẠI LÝ.
- Tài khoản đại lý phải có xu mới có thể chuyển/nạp cho user.

- Bạn phải đang sử dụng web đại lý cấp 1 từ 30 ngày trở lên mới có thể tạo web đại lý cấp 2.
- Phí duy trì 150k/tháng hoặc 1500k/năm.
- Có thể tạo web con.
- Tự động nâng cấp user.
- Tài khoản quản lý: ADMIN.
- Nạp/chuyển xu cho user không bị giới hạn.

- Nếu không thể tự tạo web đại lý, hãy liên hệ qua page, chúng tôi sẽ hỗ trợ tạo 1 web đại lý hoàn chỉnh.
- Phí 100k nếu tài khoản của bạn đang ở cấp đại lý.
- Phí 150k nếu tài khoản của bạn chưa phải đại lý.
- Mức phí trên không bao gồm tên miền.

- Tại khung chat nhập lệnh /clear để dọn dẹp chatbox.
- Tại mục thông báo, bấm vào xem tất cả để thiết lập thông báo.

- Tại đây có thể tùy chỉnh lại thông tin web tùy theo ý thích.
- Đối với web đại lý cấp 2 nếu api_token của tài khoản đại lý thay đổi, bạn phải cập nhật lại.

- Tại đây có thể tùy chỉnh tăng giá theo % với giá gốc.
- Đối với web đại lý cấp 2 có thể tùy chỉnh giá theo ý muốn.

- Tại đây có thể kiểm tra, quản lý các user trên web.
- Có thể nâng cấp thủ công thành viên lên cộng tác viên đối với web đại lý cấp 1.
- Đối với web đại lý cấp 2 hệ thống sẽ tự động nâng cấp mỗi 24h nếu thành viên đủ điều kiện.

- Tại đây có thể chuyển xu cho các user trên web.
- Để thu hồi xu từ user hãy nhập số âm.

- Tại đây có thể kiểm tra theo mã nạp nếu không đăng ký tự động nạp.
- Nhập mã nạp và số xu tương ứng.
- Có thể nạp cho mã nạp quá hạn, mã nạp sai hoặc nếu tự động nạp quá lâu hoặc lỗi.
- Nếu kiểm tra thẻ cào thì mã nạp là số seri.

- Tại đây có thể xem thống kê giao dịch trên web.

- Tại đây có thể xem thống kê các nguồn dẫn tới web như Google, Facebook, Cốc cốc,...